Japan through my lens – Kinkaku-ji (Golden Pavilion)

Japan through my lens - The Golden Pavilion

Kinkaku-ji (Golden Pavilion Temple)